Currency Converter:

Lot: 1

Current Price: 50 TL Starting Bid: 50 TL Estimated: TL Losing Winning

Bilumum Umur-u Tasarrufiyeye Ait Muamelatda Heyet-i İhtiyariye Tarafından Defter-i Hakani İdarelerine Verilecek İlmühaberlere Mahsus Varakadır.

İstanbul Yeniköy'de Bulunan Bahis Konusu Taşınmaza İlişkin Düzenlenen Bu Belge Muhtar ve İhtiyar Heyeti Azalarının Negatif Mühürlerini İçermekte Olup 20 Mayıs 1336 (20 Mayıs 1920) Tarihlidir. Büyük Boy.

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 • Lots
 • Winnings
 • Bilumum Umur-u Tasarrufiyeye Ait Muamelatda Heyet-i 
İhtiyariye Tarafından

  Lot No: 1

  Lot: 1

  Bilumum Umur-u Tasarrufiyeye Ait Muamelatda Heyet-i İhtiyariye Tarafından

  TLSold
 • Senedi Hakani-Sultan Abdülaziz Tuğralı Olup Manastır Sancağı Dahilinde Prilepe

  Lot No: 2

  Lot: 2

  Senedi Hakani-Sultan Abdülaziz Tuğralı Olup Manastır Sancağı Dahilinde Prilepe

  TLSold
 • Senedi Hakani-Sultan Abdülaziz Tuğralı Olup Manastır Sancağı Dahilinde Prilepe

  Lot No: 3

  Lot: 3

  Senedi Hakani-Sultan Abdülaziz Tuğralı Olup Manastır Sancağı Dahilinde Prilepe

  TLSold
 • Senedi Hakani-Sultan 2.Abdülhamid Tuğralı ve Osmanlı Devlet Armalı Olup Halep

  Lot No: 4

  Lot: 4

  Senedi Hakani-Sultan 2.Abdülhamid Tuğralı ve Osmanlı Devlet Armalı Olup Halep

  TLSold
 • Senedi Hakani-Sultan 2.Abdülhamid Tuğralı Olup İstanbul İl Sınırları

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Senedi Hakani-Sultan 2.Abdülhamid Tuğralı Olup İstanbul İl Sınırları

  TLSold
 • Her Nevi Emlak ve Arazi Muamelatı İçün Dersaadet ve Taşra 
Kurrası ve

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Her Nevi Emlak ve Arazi Muamelatı İçün Dersaadet ve Taşra Kurrası ve

  TLSold
 • Her Nevi Emlak ve Arazi Muamelatı İçün Dersaadet ve Taşra 
Kurrası ve

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Her Nevi Emlak ve Arazi Muamelatı İçün Dersaadet ve Taşra Kurrası ve

  TLSold
 • Şehremaneti Tenviriye'ye (Aydınlatmaya) Mahsus Tezkiredir -1324 Seneyi

  Lot No: 8

  Lot: 8

  Şehremaneti Tenviriye'ye (Aydınlatmaya) Mahsus Tezkiredir -1324 Seneyi

  TLSold
 • Osmanlıca Dini Hüküm-Fetva (Aşağı Doğru Daralan Üçgen) Formunda ve 29 Şevval

  Lot No: 9

  Lot: 9

  Osmanlıca Dini Hüküm-Fetva (Aşağı Doğru Daralan Üçgen) Formunda ve 29 Şevval

  TLSold
 • Tahrir-i Cedid İimühaberidir-Merhum Mirza Said Paşa Kerimesi Nuriye Hanım

  Lot No: 10

  Lot: 10

  Tahrir-i Cedid İimühaberidir-Merhum Mirza Said Paşa Kerimesi Nuriye Hanım

  TLSold
 • Osmanlıca Taşınmaz Satışına İlişkin Senet-Günümüzde Kuzey Makedonya Sınırları

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Osmanlıca Taşınmaz Satışına İlişkin Senet-Günümüzde Kuzey Makedonya Sınırları

  TLSold
 • Harbiye Nezareti Umur-u Baytariye Dairesi-Umur-u Baytariye Dairesi Reis Vekili

  Lot No: 12

  Lot: 12

  Harbiye Nezareti Umur-u Baytariye Dairesi-Umur-u Baytariye Dairesi Reis Vekili

  TLSold
 • Hasköy Ahz-ı Asker Şubesi Riyaseti-Hasköy Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı

  Lot No: 13

  Lot: 13

  Hasköy Ahz-ı Asker Şubesi Riyaseti-Hasköy Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı

  TLSold
 • Balıkhane Tezkiresi-22 Kanun-u Evvel (12)78 (3 Ocak 1863)Tarihlidir. Altta

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Balıkhane Tezkiresi-22 Kanun-u Evvel (12)78 (3 Ocak 1863)Tarihlidir. Altta

  TLSold
 • Osmanlı İtlaya Diplomasi Tarihi-Osmanlı Hariciye Nezareti ile İtalya Krallığı

  Lot No: 15

  Lot: 15

  Osmanlı İtlaya Diplomasi Tarihi-Osmanlı Hariciye Nezareti ile İtalya Krallığı

  TLSold
 • İshak Paşa Yangını/Azınlıklar Tarihi-Yeni Mahalle Yangınında Rum Tebalı Bir

  Lot No: 16

  Lot: 16

  İshak Paşa Yangını/Azınlıklar Tarihi-Yeni Mahalle Yangınında Rum Tebalı Bir

  TLSold
 • Emlak Vergisi Tezkiresi-1864 Mali Yılında (Rumi 1280 Yılı ) İtalyan Tebalı

  Lot No: 17

  Lot: 17

  Emlak Vergisi Tezkiresi-1864 Mali Yılında (Rumi 1280 Yılı ) İtalyan Tebalı

  TLSold
 • Hazineyi Maliyeye Mahsus Makbuz Senedidir.-Maliye Hazinesine 16 Mayıs 1337 (16

  Lot No: 18

  Lot: 18

  Hazineyi Maliyeye Mahsus Makbuz Senedidir.-Maliye Hazinesine 16 Mayıs 1337 (16

  TLSold
 • Ticaret ve Nafia Nezareti Veznesine Teslim Olunan Akçaya 
Mahsus

  Lot No: 19

  Lot: 19

  Ticaret ve Nafia Nezareti Veznesine Teslim Olunan Akçaya Mahsus

  TLSold
 • Banque Imperiale Ottomane-Banque Imperiale Ottomane, Bureau de Pera Dairevi

  Lot No: 20

  Lot: 20

  Banque Imperiale Ottomane-Banque Imperiale Ottomane, Bureau de Pera Dairevi

  TLSold
 • Ziraat Bankası-Ziraat Bankası Ankara Sandığınca Düzenlenmiş 1 Mayıs 1335 (1

  Lot No: 21

  Lot: 21

  Ziraat Bankası-Ziraat Bankası Ankara Sandığınca Düzenlenmiş 1 Mayıs 1335 (1

  TLSold
 • Ziraat Bankası-Ziraat Bankası Kastamonu Sandığınca Düzenlenmiş 5 Kanun-u Sani

  Lot No: 22

  Lot: 22

  Ziraat Bankası-Ziraat Bankası Kastamonu Sandığınca Düzenlenmiş 5 Kanun-u Sani

  TLSold
 • Banca Commerciale Italiana-Günümüzde İtalyan Bankacılık Devi San Paolo Intesa

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Banca Commerciale Italiana-Günümüzde İtalyan Bankacılık Devi San Paolo Intesa

  TLSold
 • Hukuk Tarihi-Valeri Efendi'nin (Aleko Efendi'yle Olan Davasında) İfadesinin 20

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Hukuk Tarihi-Valeri Efendi'nin (Aleko Efendi'yle Olan Davasında) İfadesinin 20

  TLSold
 • Katib-i Adlilere Mahsus Varakadır.-Sultan Vahdettin (1918-1922) Tuğralı ve

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Katib-i Adlilere Mahsus Varakadır.-Sultan Vahdettin (1918-1922) Tuğralı ve

  TLSold
 • İstanbul Liman İnhisarı İşletme Türk Anonim Şirketi-1926 ila 1928 Seneleri

  Lot No: 26

  Lot: 26

  İstanbul Liman İnhisarı İşletme Türk Anonim Şirketi-1926 ila 1928 Seneleri

  TLSold
 • Muselmanichen Rates von Palastina-Filistin Yüksek Müslüman Konseyi Üyesi

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Muselmanichen Rates von Palastina-Filistin Yüksek Müslüman Konseyi Üyesi

  TLSold
 • Müzik ve Sahne Sanatları Tarihi-Editör J.D'Andria Constantinople Kaşeli ve 13

  Lot No: 28

  Lot: 28

  Müzik ve Sahne Sanatları Tarihi-Editör J.D'Andria Constantinople Kaşeli ve 13

  TLSold
 • Eğitim Tarihi-Bakırköy Birinci İlkmektep 1930-1931 Ders Senesi Çalışma ve

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Eğitim Tarihi-Bakırköy Birinci İlkmektep 1930-1931 Ders Senesi Çalışma ve

  TLSold
 • İzmir Galatasaraylılar Derneği-Galatasaray Spor Kulübü Taraftarı İş

  Lot No: 30

  Lot: 30

  İzmir Galatasaraylılar Derneği-Galatasaray Spor Kulübü Taraftarı İş

  TLSold
 • Arka Yüze 'A.Karacan 967 Ekim' Notu Düşülmüş Soyut Resim-Boyutları: 176x245mm.

  Lot No: 31

  Lot: 31

  Arka Yüze 'A.Karacan 967 Ekim' Notu Düşülmüş Soyut Resim-Boyutları: 176x245mm.

  TLSold
 • Anadolu Köylüsü' Temalı Soyut Resim-Boyutları: 175x245mm. Kağıt Üzerine

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Anadolu Köylüsü' Temalı Soyut Resim-Boyutları: 175x245mm. Kağıt Üzerine

  TLSold
 • Cengiz Arsever İmzalı Karikatür-Boyutları: 250x350mm. Kağıt Üzerine Mürekkep

  Lot No: 33

  Lot: 33

  Cengiz Arsever İmzalı Karikatür-Boyutları: 250x350mm. Kağıt Üzerine Mürekkep

  TLSold
 • Yaşar İmzalı Karikatür-Boyutları: 250x350mm. Kağıt Üzerine Mürekkep

  Lot No: 34

  Lot: 34

  Yaşar İmzalı Karikatür-Boyutları: 250x350mm. Kağıt Üzerine Mürekkep

  TLSold
 • Yaşar İmzalı Karikatür-Boyutları: 250x350mm. Kağıt Üzerine Mürekkep

  Lot No: 35

  Lot: 35

  Yaşar İmzalı Karikatür-Boyutları: 250x350mm. Kağıt Üzerine Mürekkep

  TLSold
 • Sanat Tarihi/Eğitim Tarihi-İstanbul Teknik Üniversitesi İçin 1950'lerde

  Lot No: 36

  Lot: 36

  Sanat Tarihi/Eğitim Tarihi-İstanbul Teknik Üniversitesi İçin 1950'lerde

  TLSold
 • İbobob İmzalı Karikatür-Boyutları: 245x345mm. Aydinger Kağıdı Üzerine Mürekkep

  Lot No: 37

  Lot: 37

  İbobob İmzalı Karikatür-Boyutları: 245x345mm. Aydinger Kağıdı Üzerine Mürekkep

  TLSold
 • Karikatür-Boyutları: 135x260mm. Aydinger Kağıdı Üzerine Mürekkep

  Lot No: 38

  Lot: 38

  Karikatür-Boyutları: 135x260mm. Aydinger Kağıdı Üzerine Mürekkep

  TLSold
 • Erim İmzalı Karikatür-Boyutları: 175x245mm. Kağıt Üzerine Mürekkep

  Lot No: 39

  Lot: 39

  Erim İmzalı Karikatür-Boyutları: 175x245mm. Kağıt Üzerine Mürekkep

  TLSold
 • Erim İmzalı Karikatür-Boyutları: 175x245mm. Kağıt Üzerine Mürekkep

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Erim İmzalı Karikatür-Boyutları: 175x245mm. Kağıt Üzerine Mürekkep

  TLSold
 • Erim İmzalı Karikatür-Boyutları: 175x245mm. Kağıt Üzerine Mürekkep

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Erim İmzalı Karikatür-Boyutları: 175x245mm. Kağıt Üzerine Mürekkep

  TLSold
 • Erim İmzalı Karikatür-Boyutları: 175x245mm. Kağıt Üzerine Mürekkep

  Lot No: 42

  Lot: 42

  Erim İmzalı Karikatür-Boyutları: 175x245mm. Kağıt Üzerine Mürekkep

  TLSold
 • Erim İmzalı Karikatür-Boyutları: 175x245mm. Kağıt Üzerine Mürekkep

  Lot No: 43

  Lot: 43

  Erim İmzalı Karikatür-Boyutları: 175x245mm. Kağıt Üzerine Mürekkep

  TLSold
 • Karikatür-Boyutları: 175x245mm. Kağıt Üzerine Mürekkep Uygulanmıştır. Haliyle.

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Karikatür-Boyutları: 175x245mm. Kağıt Üzerine Mürekkep Uygulanmıştır. Haliyle.

  TLSold
 • Karikatür-Boyutları: 175x245mm. Kağıt Üzerine Mürekkep Uygulanmıştır. Haliyle.

  Lot No: 45

  Lot: 45

  Karikatür-Boyutları: 175x245mm. Kağıt Üzerine Mürekkep Uygulanmıştır. Haliyle.

  TLSold
 • Karikatür-Boyutları: 175x245mm. Kağıt Üzerine Mürekkep Uygulanmıştır. Haliyle.

  Lot No: 46

  Lot: 46

  Karikatür-Boyutları: 175x245mm. Kağıt Üzerine Mürekkep Uygulanmıştır. Haliyle.

  TLSold
 • Karikatür-Boyutları: 175x245mm. Kağıt Üzerine Mürekkep Uygulanmıştır. Haliyle.

  Lot No: 47

  Lot: 47

  Karikatür-Boyutları: 175x245mm. Kağıt Üzerine Mürekkep Uygulanmıştır. Haliyle.

  TLSold
 • Karikatür-Boyutları: 175x245mm. Kağıt Üzerine Mürekkep Uygulanmıştır. Haliyle.

  Lot No: 48

  Lot: 48

  Karikatür-Boyutları: 175x245mm. Kağıt Üzerine Mürekkep Uygulanmıştır. Haliyle.

  TLSold
 • Yaşar İmzalı Karikatür-Boyutları: 172x245mm. Kağıt Üzerine Mürekkep

  Lot No: 49

  Lot: 49

  Yaşar İmzalı Karikatür-Boyutları: 172x245mm. Kağıt Üzerine Mürekkep

  TLSold
 • Aydın İmzalı Karikatür-Boyutları: 245x325mm. Kağıt Üzerine Renkli Mürekkep

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Aydın İmzalı Karikatür-Boyutları: 245x325mm. Kağıt Üzerine Renkli Mürekkep

  TLSold
 • Karikatür-Boyutları: 390x260mm. Kağıt Üzerine Mürekkep Uygulanmıştır. Haliyle.

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Karikatür-Boyutları: 390x260mm. Kağıt Üzerine Mürekkep Uygulanmıştır. Haliyle.

  TLSold
 • Confederate States of Loan of 8%, 1863-Köleliğin Kaldırılması Konusunda

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Confederate States of Loan of 8%, 1863-Köleliğin Kaldırılması Konusunda

  TLSold
 • Obligation Der Zweiten Russichen 5% Inneren Anleihe, 1866-Rusya İmparatorluğu,

  Lot No: 53

  Lot: 53

  Obligation Der Zweiten Russichen 5% Inneren Anleihe, 1866-Rusya İmparatorluğu,

  TLSold
 • Imperial Government of Russia 4% Nicolas Railroad Bond, 1869-1840'lı Yıllarda

  Lot No: 54

  Lot: 54

  Imperial Government of Russia 4% Nicolas Railroad Bond, 1869-1840'lı Yıllarda

  TLSold
 • Credit Foncier de France-Fransa Emlak Kredi Bankasının %3 Faizli 1879

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Credit Foncier de France-Fransa Emlak Kredi Bankasının %3 Faizli 1879

  TLSold
 • Credit Foncier de France-Fransa Emlak Kredi Bankasının %3 Faizli 1879

  Lot No: 56

  Lot: 56

  Credit Foncier de France-Fransa Emlak Kredi Bankasının %3 Faizli 1879

  TLSold
 • Compagnie Universale du Canal Interoceanique du Panama-(Okyanuslar Arası

  Lot No: 57

  Lot: 57

  Compagnie Universale du Canal Interoceanique du Panama-(Okyanuslar Arası

  TLSold
 • Societe Franco-Russe De Produits Chimiques & D'Explosifs-Paris Merkezli Olarak

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Societe Franco-Russe De Produits Chimiques & D'Explosifs-Paris Merkezli Olarak

  TLSold
 • Ville de Bruxelles-Brüksel Belediyesi %2 Faizli 1905 Borçlanması, 100 Frank

  Lot No: 59

  Lot: 59

  Ville de Bruxelles-Brüksel Belediyesi %2 Faizli 1905 Borçlanması, 100 Frank

  TLSold
 • Bulgarian Government 5% Gold Loan of 1904-Pul, Tütün ve Gümrük Gelirleriyle

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Bulgarian Government 5% Gold Loan of 1904-Pul, Tütün ve Gümrük Gelirleriyle

  TLSold
 • Imperial Russian Government, 5% State-Loan of 1906-Rusya İmparatorluğu, %5

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Imperial Russian Government, 5% State-Loan of 1906-Rusya İmparatorluğu, %5

  TLSold
 • Imperial Government of Russia, Imperial Land Motgage Bank For The Nobility

  Lot No: 62

  Lot: 62

  Imperial Government of Russia, Imperial Land Motgage Bank For The Nobility

  TLSold
 • Commecial Bank of Asow-Don-1871 Kuruluşlu Azov-Don Ticaret Bankası'na Ait 1911

  Lot No: 63

  Lot: 63

  Commecial Bank of Asow-Don-1871 Kuruluşlu Azov-Don Ticaret Bankası'na Ait 1911

  TLSold
 • Societe D'Industrie Houillere De La Russie Meridionale-Güney Rusya Kömür

  Lot No: 64

  Lot: 64

  Societe D'Industrie Houillere De La Russie Meridionale-Güney Rusya Kömür

  TLSold
 • The Spassky Copper Mine Limited-Yeni Zelanda Doğumlu İngiliz Yatırımcılar Olan

  Lot No: 65

  Lot: 65

  The Spassky Copper Mine Limited-Yeni Zelanda Doğumlu İngiliz Yatırımcılar Olan

  TLSold
 • Credit Foncier de France-Fransa Emlak Kredi Bankasının %3,5 Faizli 1913

  Lot No: 66

  Lot: 66

  Credit Foncier de France-Fransa Emlak Kredi Bankasının %3,5 Faizli 1913

  TLSold
 • Russian 5% Freedom Loan of 1917-Çarlık Rejiminin Yıkılmasından Hemen Sonra

  Lot No: 67

  Lot: 67

  Russian 5% Freedom Loan of 1917-Çarlık Rejiminin Yıkılmasından Hemen Sonra

  TLSold
 • Russian 5% Freedom Loan of 1917-Çarlık Rejiminin Yıkılmasından Hemen Sonra

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Russian 5% Freedom Loan of 1917-Çarlık Rejiminin Yıkılmasından Hemen Sonra

  TLSold
 • Trust-Franco Belge des Petroles Societe Anonyme-Abdoul-Medjid-Artsou

  Lot No: 69

  Lot: 69

  Trust-Franco Belge des Petroles Societe Anonyme-Abdoul-Medjid-Artsou

  TLSold
 • United States Steel Corporation-1901 Yılında J.P.Morgan Liderliğindeki Bir

  Lot No: 70

  Lot: 70

  United States Steel Corporation-1901 Yılında J.P.Morgan Liderliğindeki Bir

  TLSold
 • United States Steel Corporation-1901 Yılında J.P.Morgan Liderliğindeki Bir

  Lot No: 71

  Lot: 71

  United States Steel Corporation-1901 Yılında J.P.Morgan Liderliğindeki Bir

  TLSold
 • The Chase Manhattan Bank-Dünyanın Önde Gelen Bankalarından Olan Chase Bank'ın

  Lot No: 72

  Lot: 72

  The Chase Manhattan Bank-Dünyanın Önde Gelen Bankalarından Olan Chase Bank'ın

  TLSold
 • The Chase Manhattan Bank-Dünyanın Önde Gelen Bankalarından Olan Chase Bank'ın

  Lot No: 73

  Lot: 73

  The Chase Manhattan Bank-Dünyanın Önde Gelen Bankalarından Olan Chase Bank'ın

  TLSold
 • Gutehoffnungshütte Aktienverein Aktiengesselschaft-Dünyaca Ünlü Alman MAN

  Lot No: 74

  Lot: 74

  Gutehoffnungshütte Aktienverein Aktiengesselschaft-Dünyaca Ünlü Alman MAN

  TLSold
 • Massey-Ferguson Limited-Ülkemizde de Son Derece Yaygın Olarak Kullanılan ve

  Lot No: 75

  Lot: 75

  Massey-Ferguson Limited-Ülkemizde de Son Derece Yaygın Olarak Kullanılan ve

  TLSold
 • Deutsche Bank Aktiengesselschaft-Ülkemizde de Yüz Yılı Aşkın Süredir

  Lot No: 76

  Lot: 76

  Deutsche Bank Aktiengesselschaft-Ülkemizde de Yüz Yılı Aşkın Süredir

  TLSold
 • Continental Gumni-Werke Aktiengesselschaft-Ülkemizde de Son Derece Tanınmış

  Lot No: 77

  Lot: 77

  Continental Gumni-Werke Aktiengesselschaft-Ülkemizde de Son Derece Tanınmış

  TLSold
 • Balya Karaaydın Madenleri Osmanlı Anonim Şirketi-Balıkesir'in Balya İlçesinde

  Lot No: 78

  Lot: 78

  Balya Karaaydın Madenleri Osmanlı Anonim Şirketi-Balıkesir'in Balya İlçesinde

  TLSold
 • Osmanlı Donanma Cemiyeti, 1917 Piyangolu Tahvili-Bir Altın Lira Nominalli ve

  Lot No: 79

  Lot: 79

  Osmanlı Donanma Cemiyeti, 1917 Piyangolu Tahvili-Bir Altın Lira Nominalli ve

  TLSold
 • Imperial Ottoman Government, 4% Loan 1901-1906-1901-1906 % 4 Faizli Osmanlı

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Imperial Ottoman Government, 4% Loan 1901-1906-1901-1906 % 4 Faizli Osmanlı

  TLSold
 • United Converted Debt of the Ottoman Empire-22 Altın Lira Nominalli

  Lot No: 81

  Lot: 81

  United Converted Debt of the Ottoman Empire-22 Altın Lira Nominalli

  TLSold
 • Conseil de La Dette Publique Repartie De L'Ancien Empire Ottoman-Sabık Osmanlı

  Lot No: 82

  Lot: 82

  Conseil de La Dette Publique Repartie De L'Ancien Empire Ottoman-Sabık Osmanlı

  TLSold
 • Share Of The Ottoman Public Debt Incumbent Upon Transjordan-Sabık Osmanlı

  Lot No: 83

  Lot: 83

  Share Of The Ottoman Public Debt Incumbent Upon Transjordan-Sabık Osmanlı

  TLSold
 • Share Of The Ottoman Public Debt Incumbent Upon Transjordan-Sabık Osmanlı

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Share Of The Ottoman Public Debt Incumbent Upon Transjordan-Sabık Osmanlı

  TLSold
 • Share Of The Ottoman Public Debt Incumbent Upon Transjordan-Sabık Osmanlı

  Lot No: 85

  Lot: 85

  Share Of The Ottoman Public Debt Incumbent Upon Transjordan-Sabık Osmanlı

  TLSold
 • Aral İnşaat Limited Şirketi-1933 Yılında Kurulan Şirket'in Nama Yazılı 1.000

  Lot No: 86

  Lot: 86

  Aral İnşaat Limited Şirketi-1933 Yılında Kurulan Şirket'in Nama Yazılı 1.000

  TLSold
 • Lüleburgaz Birlik Ticaret Bankası Türk Anonim Şirketi-Hakkında Çok Az Bilgi

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Lüleburgaz Birlik Ticaret Bankası Türk Anonim Şirketi-Hakkında Çok Az Bilgi

  TLSold
 • Aker Ticaret ve Sanayi Türk Anonim Şirketi-1940 Yılında Kurulan, Galata

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Aker Ticaret ve Sanayi Türk Anonim Şirketi-1940 Yılında Kurulan, Galata

  TLSold
 • Aker Ticaret ve Sanayi Türk Anonim Şirketi-1940 Yılında Kurulan, Galata

  Lot No: 89

  Lot: 89

  Aker Ticaret ve Sanayi Türk Anonim Şirketi-1940 Yılında Kurulan, Galata

  TLSold
 • Aker Ticaret ve Sanayi Türk Anonim Şirketi-1940 Yılında Kurulan, Galata

  Lot No: 90

  Lot: 90

  Aker Ticaret ve Sanayi Türk Anonim Şirketi-1940 Yılında Kurulan, Galata

  TLSold
 • Yakubal Balıkçılık ve Ticaret Anonim Şirketi-1944 Kuruluşlu Bu Şirketin Merkez

  Lot No: 91

  Lot: 91

  Yakubal Balıkçılık ve Ticaret Anonim Şirketi-1944 Kuruluşlu Bu Şirketin Merkez

  TLSold
 • Ankara Arıcılık Kooperatifi-1951 Yılında Ankara'da Arıcılık Sahasında Faaliyet

  Lot No: 92

  Lot: 92

  Ankara Arıcılık Kooperatifi-1951 Yılında Ankara'da Arıcılık Sahasında Faaliyet

  TLSold
 • Ankara Kavak Yetiştirme Kooperatifi-1952 Yılında Ankara'da Kavak

  Lot No: 93

  Lot: 93

  Ankara Kavak Yetiştirme Kooperatifi-1952 Yılında Ankara'da Kavak

  TLSold
 • Adana Yeşilyurt Tarım ve Barındırma Kooperatifi-1946 Yılında Adana'da Tarımsal

  Lot No: 94

  Lot: 94

  Adana Yeşilyurt Tarım ve Barındırma Kooperatifi-1946 Yılında Adana'da Tarımsal

  TLSold
 • Oktal Ticaret Anonim Şirketi-1959 Yılında Otomotiv Yedek Parçaları Sahasında

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Oktal Ticaret Anonim Şirketi-1959 Yılında Otomotiv Yedek Parçaları Sahasında

  TLSold
 • Evsan Ev Sanayii Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi-1959 Yılında Süren

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Evsan Ev Sanayii Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi-1959 Yılında Süren

  TLSold
 • Teztaş Tüm Eczacılık Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi-1968 Yılında Ağırlıklı

  Lot No: 97

  Lot: 97

  Teztaş Tüm Eczacılık Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi-1968 Yılında Ağırlıklı

  TLSold
 • Bumaş Karaman Bulgur Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi-1971 Yılında Karaman'ın

  Lot No: 98

  Lot: 98

  Bumaş Karaman Bulgur Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi-1971 Yılında Karaman'ın

  TLSold
 • Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları Anonim Şirketi-1973 Yılında Deva Holding ve

  Lot No: 99

  Lot: 99

  Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları Anonim Şirketi-1973 Yılında Deva Holding ve

  TLSold
 • Konutaş Konut Geliştirme Anonim Şirketi-1974 Yılında Aralarında Milliyet

  Lot No: 100

  Lot: 100

  Konutaş Konut Geliştirme Anonim Şirketi-1974 Yılında Aralarında Milliyet

  TLSold
 • Aykent Gıda Sanayii ve Ticareti Anonim Şirketi-1971 Yılında İzmir'de Piyale

  Lot No: 101

  Lot: 101

  Aykent Gıda Sanayii ve Ticareti Anonim Şirketi-1971 Yılında İzmir'de Piyale

  TLSold
 • Aykent Gıda Sanayii ve Ticareti Anonim Şirketi-1971 Yılında İzmir'de Piyale

  Lot No: 102

  Lot: 102

  Aykent Gıda Sanayii ve Ticareti Anonim Şirketi-1971 Yılında İzmir'de Piyale

  TLSold
 • Anadolu Sabun Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi-1972 Yılında İzmir'de

  Lot No: 103

  Lot: 103

  Anadolu Sabun Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi-1972 Yılında İzmir'de

  TLSold
 • Anadolu Sabun Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi-1972 Yılında İzmir'de

  Lot No: 104

  Lot: 104

  Anadolu Sabun Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi-1972 Yılında İzmir'de

  TLSold
 • Besin ve Mısır Sanayii Anonim Şirketi-Ülkemizin İlk Nişasta

  Lot No: 105

  Lot: 105

  Besin ve Mısır Sanayii Anonim Şirketi-Ülkemizin İlk Nişasta

  TLSold
 • Besin ve Mısır Sanayii Anonim Şirketi-Ülkemizin İlk Nişasta

  Lot No: 106

  Lot: 106

  Besin ve Mısır Sanayii Anonim Şirketi-Ülkemizin İlk Nişasta

  TLSold
 • Zetip Zeytinburnu Kombine Tekstil Fabrikası Anonim Şirketi-1949 Yılında

  Lot No: 107

  Lot: 107

  Zetip Zeytinburnu Kombine Tekstil Fabrikası Anonim Şirketi-1949 Yılında

  TLSold
 • Zetip Zeytinburnu Kombine Tekstil Fabrikası Anonim Şirketi-1949 Yılında

  Lot No: 108

  Lot: 108

  Zetip Zeytinburnu Kombine Tekstil Fabrikası Anonim Şirketi-1949 Yılında

  TLSold
 • Meriç Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi-Bahis Konusu Şirketin 1.Tertip

  Lot No: 109

  Lot: 109

  Meriç Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi-Bahis Konusu Şirketin 1.Tertip

  TLSold
 • Meysin Tarım ve Gıda Ürünleri Anonim Şirketi-Kıbrıs Türkü Ünlü İş Adamı Asil

  Lot No: 110

  Lot: 110

  Meysin Tarım ve Gıda Ürünleri Anonim Şirketi-Kıbrıs Türkü Ünlü İş Adamı Asil

  TLSold
 • Nikah Akdi-Trablus Garb'ın Osmanlı Hakimiyetinden Çıkmasından Hemen Bir Kaç

  Lot No: 111

  Lot: 111

  Nikah Akdi-Trablus Garb'ın Osmanlı Hakimiyetinden Çıkmasından Hemen Bir Kaç

  TLSold
 • Senedi Hakani-Adana Livası, Adana Kazası, Cenabşehir (?) Nahiyesi, Koyuncu

  Lot No: 112

  Lot: 112

  Senedi Hakani-Adana Livası, Adana Kazası, Cenabşehir (?) Nahiyesi, Koyuncu

  TLSold
 • Avundukzade Biraderler-Osmanlıca 3 Temmuz 1339 (3 Temmuz 1923) Tarihli Toplam

  Lot No: 113

  Lot: 113

  Avundukzade Biraderler-Osmanlıca 3 Temmuz 1339 (3 Temmuz 1923) Tarihli Toplam

  TLSold
 • Eski Osmanlı Topraklarında Ticaret-Damas (Şam) Tüccarlarından Mouhamed

  Lot No: 114

  Lot: 114

  Eski Osmanlı Topraklarında Ticaret-Damas (Şam) Tüccarlarından Mouhamed

  TLSold
 • Eski Osmanlı Topraklarında Ticaret-Halep Tüccarlarından H.S.Assouad & Fils

  Lot No: 115

  Lot: 115

  Eski Osmanlı Topraklarında Ticaret-Halep Tüccarlarından H.S.Assouad & Fils

  TLSold
 • Eski Osmanlı Topraklarında Ticaret-Damas (Şam) Tüccarlarından H.M. Hassan

  Lot No: 116

  Lot: 116

  Eski Osmanlı Topraklarında Ticaret-Damas (Şam) Tüccarlarından H.M. Hassan

  TLSold
 • Eski Osmanlı Topraklarında Ticaret-Beyrut Tüccarlarından Arslan Sinno & Cie

  Lot No: 117

  Lot: 117

  Eski Osmanlı Topraklarında Ticaret-Beyrut Tüccarlarından Arslan Sinno & Cie

  TLSold
 • Eski Osmanlı Topraklarında Ticaret-Musul (Irak) Tüccarlarından H.Younes Slyman

  Lot No: 118

  Lot: 118

  Eski Osmanlı Topraklarında Ticaret-Musul (Irak) Tüccarlarından H.Younes Slyman

  TLSold
 • Eski Osmanlı Topraklarında Ticaret-Alexandrette (İskenderun Sancağı)

  Lot No: 119

  Lot: 119

  Eski Osmanlı Topraklarında Ticaret-Alexandrette (İskenderun Sancağı)

  TLSold
 • Eski Osmanlı Topraklarında Ticaret-Alexandrette (İskenderun Sancağı) ve

  Lot No: 120

  Lot: 120

  Eski Osmanlı Topraklarında Ticaret-Alexandrette (İskenderun Sancağı) ve

  TLSold